Tendințe în evoluția activității economice în perioada August – Octombrie 2019

 In General
  • Relativă stabilitate a activității în industria prelucratoare
  • Creștere moderată a numărului de salariați în construcții și comerțul cu amănuntul 
  • Creștere moderată a prețurilor în industria prelucrătoare și construcții
Soldul conjunctural indică percepţia managerilor întreprinderilor asupra dinamicii unui fenomen care NU trebuie confundată cu ritmul creşterii sau scăderii oricărui indicator statistic produs de INS. Soldul conjunctural procentual este obţinut ca diferenţă între procentajul managerilor care au ales varianta pozitivă a fenomenului şi procentajul celor care au indicat varianta negativă.
Industrie prelucrătoare În cadrul anchetei de conjunctură din luna august 2019, managerii din industria prelucrătoare preconizează pentru următoarele trei luni, relativă stabilitate a volumului producţiei (sold conjunctural +3%). Pentru activitatea de fabricare a produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice  se estimează cea mai mare creștere (sold conjunctural +33%), urmată de activitatea de fabricare a produselor din tutun (sold conjunctural +28%).  Referitor la numărul de salariaţi se estimează relativă stabilitate, soldul conjunctural fiind de -1% pe total industrie prelucrătoare. Pentru preţurile produselor industriale se prognozează creștere moderată în următoarele trei luni (sold conjunctural +8%).
Construcţii Potrivit estimărilor din luna august 2019, în activitatea de construcţii se va înregistra pentru următoarele trei luni, creștere moderată a volumului producţiei (sold conjunctural +14%). Managerii estimează creștere moderată a numărului de salariaţi (sold conjunctural +6%). În ceea ce priveşte preţurile lucrărilor de construcţii, se preconizează creștere moderată a acestora (sold conjunctural +12%).

Comerţ cu amănuntul În sectorul comerţ cu amănuntul managerii au estimat, pentru următoarele trei luni, tendinţă de  creștere a activităţii economice (sold conjunctural +20%). Volumul comenzilor adresate furnizorilor de mărfuri de către unităţile comerciale va înregistra creștere moderată (sold conjunctural +14%). Angajatorii prognozează pentru următoarele trei luni creștere moderată a numărului de salariaţi (sold conjunctural +11%).  Pentru următoarea perioadă, managerii societăţilor comerciale estimează creștere a preţurilor de vânzare cu amănuntul (sold conjunctural +25%).

Servicii Conform estimărilor din luna august 2019, cererea de servicii (cifra de afaceri) va cunoaşte creștere moderată în următoarele trei luni (sold conjunctural +11%). În sectorul de servicii se estimează relativă stabilitate a numărului de salariaţi (sold conjunctural +5%). Conform opiniei managerilor, preţurile de vânzare sau de facturare ale prestaţiilor vor avea tendinţă de relativă stabilitate (sold conjunctural +4%).

ARTICOLE RECENTE

Opiniile sunt apreciate

Hala de inchiriat Medias