Anunț începere proiect

 In Anunțuri

COMUNICAT DE PRESĂ

Anunț începere proiect

”Creșterea competitivității FORTZA.RO prin crearea unei noi unități”

Proiectul  „Creșterea competitivității FORTZA.RO prin crearea unei noi unități”, cod SMIS 112681, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020  este implementat de către FORTZA.RO SRL  și are o valoare totală de 7.563.134,55 lei. Finanțarea nerambursabilă este în sumă de 3.791.847,24 lei, din care 3.223.070,15 lei reprezintă contribuția UE și 568.777,09 lei reprezintă contribuția națională.

Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Centru. Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 01.04.2017- 30.04.2019, respectiv pe o durată de 25 luni.

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de crearea unei noi unitati la FORTZA.RO SRL prin dotarea unei hale existente (proprietate FORTZA.RO SRL) cu active corporale si necorporale pentru productia de macarale. Obiectivele proiectului sunt în strânsa legatura cu obiectivul specific aferent ”Programului Operațional Regional” (POR) 2014-2020, axa prioritara 2: ”Îmbunatațirea competitivitații întreprinderilor mici si mijlocii”, prioritatea de investiții 2.2: ”Sprijinirea crearii și extinderea capacitaților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”, și anume îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMM-uri în sectoarele competitive identificate în Strategia Națională pentru Competitivitate.

Obiectivele specifice ale proiectului constau în:

  1. Crearea unei unități noi prin achiziția de active corporale (4 tipuri de utilaje) și necorporale (1 tip de soft) care să contribuie la producția unui nou tip de produs pentru întreprinderea FORTZA.RO SRL, conform codului CAEN 2822 – Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat, pâna la finalul exercițiului ulterior anului în care se finalizează implementarea proiectului.
  2. Creșterea competitivității societății FORTZA.RO SRL pe piața de producție națională și internațională prin: certificarea produselor fabricate de către societate, certificarea și implementarea sistemului de management 18001- sistemul de management al sănătății și securității ocupaționale, implicit creșterea dimensiunii pieței țintă prin participarea la un târg internațional (târg internațional Plovdiv din Bulgaria) în calitate de expozant, activități vizate a fi derulate în perioada de implementare al proiectului.
  3. Îmbunătățirea calității mediului înconjurator și creșterea eficienței energetice prin achiziționarea de echipamente eficiente energetic, instalarea unui sistem de iluminat tip LED și colectarea selectivă a deșeurilor rezultate prin proiect – acțiuni întreprinse în perioada de implementare al proiectului.

 

Rezultate care vor fi atinse ca urmare a realizării obiectivelor specifice sunt următoarele:

  1. un nou tip de produs realizat (macara) până la finalul exercițiului ulterior anului în care se finalizează implementarea proiectului
  2. Creșterea competitivității societății FORTZA.RO SRL prin: 1 produs certificat conform standardelor internațționale; 1 sistem de management certificat (ISO 18001); creșterea dimensiunii pieței țintă prin participarea la 1 târg internațional (târg internațional Plovdiv din Bulgaria) – activități efectuate până la finalizarea perioadei de implementare a proiectului.
  3. Eficientizarea energetică la FORTZA.RO SRL prin instalarea unui sistem de iluminat tip LED și îmbunătățirea calității mediului înconjurător datorită colectării selective a deșeurilor rezultate prin proiect – activități realizate până la finalizarea perioadei de implementare a proiectului.

„Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uninunea Europeană, vă invităm  să vizitați www.fonduri-ue.ro precum si  www.inforegio.ro  cât și pagina de facebook a programului:  facebook.com/inforegio.ro

 

www.inforegio.ro I facebook.com/inforegio.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

ARTICOLE RECENTE

Opiniile sunt apreciate

Producator distanțieri metalici pentru cofraje