P.U.Z. Mediaș – Hula Nouă

 In Anunțuri

S.C. FORTZA RO S.R.L, cu sediul în jud. Sibiu, mun. Mediaș, str. Gării, nr. 10, anunță elaborarea primei versiuni a Planului Urbanistic Zonal „Elaborare P.U.Z pentru parcelare și construire ansamblu de locuințe colective” situat în jud. Sibiu, mun. Mediaș, str. Hula Nouă, f.n, parcelă identificată prin CF 110906 Mediaș, nr. cad. 110906.

Prima versiune a planului poate fi consultată pe pagina de internet www.fortza.ro și la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Sibiu. Comentariile și sugestiile publicului se primesc la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Sibiu din Sibiu, str. Hipodromului, nr. 2A, în termen de 15 zile calendaristice, de la data apariției anunțului.

  1. Plan de încadrare în zonă
  2. Plan de situație existent
  3. Plan reglementări urbanistice
ARTICOLE RECENTE

Opiniile sunt apreciate