Cifra de afaceri din serviciile de piaţă prestate în principal întreprinderilor în luna noiembrie 2019

 In General

În luna noiembrie 2019, cifra de afaceri din serviciile de piaţă prestate în principal întreprinderilor, în termeni nominali,  a scăzut faţă de luna precedentă, atât ca serie brută cu 4,2% cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 3,0%.

Faţă de luna corespunzătoare a anului precedent, cifra de afaceri din serviciile de piaţă prestate în principal întreprinderilor a crescut, în termeni nominali, atât ca serie brută, cu 2,8% cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 2,4%.

În perioada 1.I-30.XI.2019, cifra de afaceri din serviciile de piaţă prestate în principal întreprinderilor, în termeni nominali, a crescut faţă de perioada 1.I-30.XI.2018, atât ca serie brută cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 10,7%, respectiv cu 11,1%.

Indicii valorici ai cifrei de afaceri din serviciile de piaţă  prestate în principal întreprinderilor

Noiembrie 2019  comparativ cu octombrie 2019
Cifra de afaceri din serviciile de piaţă prestate în principal întreprinderilor, serie brută, în luna noiembrie 2019, comparativ cu luna precedentă, în termeni nominali, a scăzut, pe ansamblu, cu 4,2% datorată scăderii cifrei de afaceri din activităţile de transporturi (-7,5%), alte servicii furnizate în principal întreprinderilor (-4,2%) și cifrei de afaceri din activităţile de servicii informatice şi în tehnologia informaţiei (-1,6%). Creșteri au înregistrat activităţile de comunicaţii (+3,2%) și activităţile  de  producţie  cinematografică,  video, programe de televiziune; difuzare şi transmitere de programe (+1,2%).Cifra de afaceri din serviciile de piaţă prestate în principal întreprinderilor, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna noiembrie 2019, comparativ cu luna precedentă, în termeni nominali, a scăzut pe ansamblu, cu 3,0%.

Noiembrie 2019 comparativ cu noiembrie 2018
Cifra de afaceri din serviciile de piaţă prestate în principal întreprinderilor, serie brută, în luna noiembrie 2019, comparativ cu luna noiembrie 2018, în termeni nominali, a crescut, pe ansamblu, cu 2,8%, creștere susținută de evoluția activităţilor de comunicaţii (+11,3%), activităţile de producţie cinematografică, video, programe de televiziune; difuzare şi transmitere de programe (+7,1%), alte servicii furnizate în principal întreprinderilor (+4,9%) și de cifra de afaceri din activităţile de servicii informatice şi în tehnologia informaţiei (+3,1%). Activităţile de transporturi au scăzut cu 2,4%.

Cifra de afaceri din serviciile de piaţă prestate în principal întreprinderilor, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna noiembrie  2019, comparativ cu luna noiembrie 2018, în termeni nominali, a crescut, pe ansamblu, cu 2,4%.

Perioada 1.I-30.XI.2019  comparativ cu  perioada 1.I-30.XI.2018

În perioada 1.I-30.XI.2019  comparativ cu perioada 1.I-30.XI.2018, în termeni nominali, cifra de afaceri din serviciile de piaţă prestate în principal întreprinderilor, serie brută, a crescut, pe ansamblu, cu 10,7%, datorită creşterilor înregistrate de cifra de afaceri din: activităţile de servicii informatice şi în tehnologia informaţiei (+19,7%), alte servicii furnizate în principal întreprinderilor (+13,9%), activităţile de transporturi (+6,6%), activitǎţile de comunicaţii (+6,3%) şi activităţile de producţie cinematografică, video, programe de televiziune; difuzare şi transmitere de programe (+4,6%).

În perioada 1.I-30.XI.2019 comparativ cu perioada 1.I-30.XI.2018, în termeni nominali, cifra de afaceri din serviciile de piaţă prestate în principal întreprinderilor, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, a crescut, pe ansamblu, cu 11,1%.

Recommended Posts

Opiniile sunt apreciate